Zorgverzekeraars

Vergoeding via uw zorgverzekeraar

Een consult (45 – 60 minuten) kost 65 euro, vrijgesteld van btw . Een cursus/training heeft een vast tarief en is inclusief btw. Tarieven staan per dienst vermeld op deze website. De (gedeeltelijke) vergoeding komt uit de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekeraar. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de verzekering. Belangrijk om te weten; er wordt geen eigen risico ingehouden. Er is geen verwijzing nodig van de (huis)arts.

Een overzicht van zorgverzekeraars en hun vergoeding vind je hier.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW (lidnummer 778). LVPW is aangesloten bij RBCZ (was voorheen RBNG), waardoor ik ook onder het TBNG-tuchtrecht val.

Als Registertherapeut van LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

AGB-code zorgverlener 90-047115
AGB-code praktijk 90-55719

Neem contact op