Voor sommige mensen is het niet precies duidelijk wat ik doe. Daarom geef ik graag voorbeelden om dat inzichtelijk te maken. Laatst heb ik al voorbeelden gegeven over IEMT – Integral Eye Movement Therapy – en wat je daarmee kunt bereiken. Vandaag zal ik twee voorbeelden geven die ook andere technieken laten zien.

Voorbeeld 1: soms is het heel simpel…
Soms ben je net aan de gang samen en dan valt het kwartje al. Er kwam een man in de praktijk die erg somber was en zichzelf vaak niet vooruit kon slepen. Hij wilde dit niet langer, dus plande hij een afspraak in. Ik ga vaak direct aan de slag om te onderzoeken wat voor strategieën iemand gebruikt: vaak overlevingsstrategieën die iemand gebruikt om maar geen pijn te hoeven voelen.

Meestal zijn die gericht op de buitenwereld: ‘wat zullen ze wel niet van mij denken?’. Je gedraagt je vervolgens zoals je dénkt dat anderen het willen. Daarnaast is een deel ook op jezelf gericht: ‘ik kan dat nooit’, ‘ik ben niet zo slim’ of ‘ik ben niet goed genoeg voor dit werk’. Je ziet dan vaak dat mensen strategieën inzetten om dit gevoel, deze gedachten, gevoelens en omgeving te beheersen: ze gaan de straat niet meer op, gaan alcohol of drugs gebruiken, verschuilen zich achter nieuwe aankopen… ze doen net alsof hun probleem er niet is.

Naast deze strategieën houdt iedereen er zijn of haar eigen (omgangs)regels op na. Door de jaren heen vormen deze zich door wat je meemaakt, hoe je opgevoed bent, en hoe je omgeving op situaties reageert. De hele maatschappij werkt eraan mee door te dicteren hoe het zou moeten zijn. Je móet gelukkig zijn en je móet af van die vervelende gevoelens, want daar wordt je niet gelukkig van. Ga zo maar door. Zo vorm je onbewust allerlei regels. Je staat er niet bij stil, dus blijft alles zoals het is.

De oplossing
Terug naar deze man. In de eerste sessie vertelde hij zijn verhaal en vroeg ik af en toe door. Ik stelde hem vragen als ‘wat levert jou dit op als je dat zo doet?’ en ‘wat vind jij daarvan, en waarom?”. Hij kwam heel snel tot de conclusie dat hij veel voor waar aangenomen had en dat hij er nooit echt bij stilgestaan had. Met deze gedachte is hij naar huis gegaan.

Na twee weken komt hij als een heel ander persoon terug. Door onze sessie besefte hij dat veel van zijn overtuigingen niet van hem waren. Hij is er zelf naar gaan kijken en tot de conclusie gekomen dat hij er eigenlijk anders over dacht. Zodoende kon hij zijn regels snel loslaten. Dit luchtte enorm op. Ook het besef dat het inzetten van zijn strategieën niet opleverde wat hij wilde bracht hem snel tot andere acties. Mooi om te zien dat hij zijn leven op is gaan pakken en nu doet wat hij graag wil en zijn dromen naleeft!

Voorbeeld 2: …maar vaak juist niet
Zo simpel gaat het vaak niet. Meestal is er meer voor nodig. Zo ook voor een jongedame die om dezelfde redenen als de man bij mij in de praktijk kwam. Ze was somber en onzeker, en mijn vragen maakten haar alleen maar meer onzeker. Ze voelde zich niet goed genoeg en dacht dat ze alles verkeerd deed. Dit voelt niet fijn, dus ik zag snel hoe ze hiermee om ging.

Het gespreksonderwerp werd al snel veranderd. Bijvoorbeeld het gedrag van haar zoon, waar ze last van heeft. Steeds bleef ik vragen wat het voor háár betekent en hoe zij zich erbij voelt. Dit bleef lastig: ze was niet gewend om naar haar eigen ‘echte’ gevoel te luisteren. Wijzen naar een ander is een stuk gemakkelijker.

De oplossing
Door toch steeds terug te komen op dezelfde vragen heeft ze de periode tussen de sessies meer stilgestaan bij hoe het nu gaat. Ze kwam er achter dat ze snel verwachtte dat de ander zou veranderen zodat zij er baat bij heeft. Daarnaast had ze veel ingevuld vanuit haar gevoel niet goed genoeg te zijn. Ondanks dat ze dit besefte bleef het lastig om er anders mee om te gaan. Vragen als “weet je zeker dat wat jij denkt klopt?” en onderzoek naar hoe ze dit zo zeker weet, hielpen haar wel er anders naar te kijken.

Na een aantal sessies kon ze afspreken met vriendinnen en gedachten over anderen beter loslaten. De overtuigingen die er zaten, bleven hardnekkig. Daarom hebben we poppetjes gebruikt om haar gezinssituatie van vroeger te visualiseren. Van hieruit kon ze op een afstandje kijken hoe de patronen in hun gezinssysteem waren en ontdekte ze wat ze hiervan meegenomen had. Ook kon ze hierdoor beter verwoorden wat ze gemist heeft in deze periode. Door dit goed te (mogen) voelen kwam haar verwerkingsproces op gang. Het was zeker niet gemakkelijk, maar ze was achteraf wel blij dat ze het doorlopen heeft!