Deze keer een wat uitgebreider verslag van iemand die zich bij me aanmeldt en hoe het dan verder verloopt.

Een jongedame meldt zich aan via het contactformulier op mijn website, omdat ze slaapproblemen ervaart. Ik stuur een reactie terug en stel een kennismakingsgesprek voor. Ik stuur ook direct een ontdekformulier mee. Hier staan wat vragen op welke ze kan beantwoorden en vooraf aan mij terug kan sturen. Hierdoor kan ik me wat beter voorbereiden.

In dit kennismakingsgesprek stel ik mezelf voor en vraag ik wie zij is. Zij geeft al direct aan dat ze niet gewend is dat de hulpverlener zich zo uitgebreid voorstelt, zoals ik zojuist gedaan had. Ze had nogal wat hulpverleners gezien voordat ze naar mij toe komt. Ze vraagt zich ook af wat het haar op gaat leveren, aangezien de eerdere trajecten niet het gewenste effect hebben gehad. Ze heeft al een lange periode nachtmerries en bepaalde angsten. Na een EMDR behandeling is er wel wat veranderd, maar nu heeft ze het idee dat ze minder “grip” heeft op deze nachtmerries. Dit voelt voor haar heel onveilig.

Kennismaking

In het ontdekformulier en tijdens het kennismakingsgesprek vertelt deze jongedame wat meer over zichzelf. Ook vraag ik door op de verschillende trajecten die ze eerder gehad heeft en wat hier wel of niet geholpen heeft. Zo merk ik direct dat ze vaak veel hooi op haar vork neemt. Ze wil heel veel doen in korte tijd. Vooral voor andere mensen. Ze kijkt daarbij niet naar welke invloed dit heeft op haarzelf. Ik vraag hier af en toe op door.

Ook neem ik een paar situaties met haar door die ze noemt. Dit doe ik om te kijken wat haar reactie daarop was en wat dit voor haar betekende. Zowel op korte termijn, dus op het moment dat de situatie zich voordeed, als op lange termijn (achteraf, de volgende dag of nog later). Daarna staan we stil bij wat het haar nu daadwerkelijk opgeleverd of gekost heeft. Het werd haar snel duidelijk dat situaties haar vaak meer kosten dan ze zou willen. Zo kwamen we ook op de overtuigingen die ze door de jaren heen ontwikkelt heeft. Deze vorm je vaak door je opvoeding, omgeving, school en iedereen om je heen. Vaak denken we daar niet over na. Ik geef haar nu de opdracht hier eens wat meer bij stil te staan. Ze komt terug met allerlei overtuigingen, waarvan ze niet wist dat deze onbewust zoveel invloed hadden.

Aan de slag

Vervolgens konden we ermee aan de slag. Steeds opnieuw bekeken we de situaties waarin ze terecht kwam en wat ze daarmee gedaan had. Al snel kwam ze tot het besef dat ze meer voor anderen deed dan ze zelf zou willen. Wel ging ze al meer bewuste keuzes maken. Doordat ze bewuster met de dag bezig was, merkte ze dat de nachtmerries minder werden.

Ook hebben we de nachtmerries verder geanalyseerd. Voor mij is het vooral belangrijk hoe zij kijkt naar deze nachtmerries. Hoe denkt zij erover? Hier kwam al snel naar voren dat ze deze zeker niet als prettig ervaart. Ze wil geen nachtmerries en het liefste wil ze er vanaf. Daar zijn we anders naar gaan kijken. Ik heb doorgevraagd over wat er zo erg is aan het hebben van nachtmerries en we hebben gekeken naar haar invulling en of wat ze denkt, ook werkelijk klopt. Het bleek al snel haar eigen gedachtegang te zijn i.p.v. de waarheid.

Door bewuster te kijken naar wat er nu zo erg is aan het hebben van deze nachtmerries, kwam ze tot de conclusie dat vooral deze gedachtegang het zo erg maakt. Uiteindelijk beseft ze dat ze in de nacht er niet voor kan zorgen dat de nachtmerrie niet ontstaat. Ze zijn er nu eenmaal.

Door te accepteren dat ze af en toe een nachtmerrie heeft en dat dit niet erg is, merkt ze al snel dat de nachtmerries afnemen. Soms heeft ze nog steeds nachtmerries, maar ze kan nu duidelijk de link leggen naar hoe druk de dag of week is geweest.

Ze was verbijsterd dat de dag zoveel invloed heeft op de nacht. Hier hebben we ook even bij stil gestaan, omdat dit ook zijn doorwerking heeft. Mag het er zijn? Is een belangrijke vraag. Als ze hier bewust bij stilstaat merkt ze direct rust. Dat is superfijn! Hierdoor kon ze ook snel de trigger te pakken krijgen en daar de keuze in maken of dit iets van haar is of van iemand anders. Ook had ze snel door waar ze wel invloed op heeft en waar niet. Had ze geen invloed, dan kon ze dit snel naast zich neerleggen. Als het nodig was, kon ze kijken wat zij daar zelf nog wél in kon doen. En dit pakte ze dan aan.

Belangrijk punt

Een belangrijk aandachtspunt blijven de overtuigingen die er zitten/zaten. Ik benoem zowel verleden tijd als tegenwoordige tijd, omdat deze niet zo snel weg te vegen zijn. Daar gaat wel even wat meer tijd overheen. Doordat deze jongedame snel doorhad hoe het in elkaar stak, kon ze gelukkig snel aan de slag. Ook mensen in haar omgeving merkten dit meteen. Die lieten haar dat ook weten. Dat is fijn, want dit werkt stimulerend.

Nu wil ik niet zeggen dat als dit niet gebeurd dat het dan niet te doen of lastig is. Nee dat zeker niet. Ik kijk altijd naar ‘wat wil jij’ en ‘wat vind jij ervan’. Hier neem ik dan ook de waarden in mee, omdat daarin duidelijk wordt wat JIJ belangrijk vindt. Daarbij doe ik de oefening van de verschillende levensgebieden. Ik neem deze met haar door om te kijken hoeveel tijd en aandacht ze aan iets besteedt. Daarna bekijken we hoeveel tijd en aandacht ze hieraan zou willen besteden. Dit kan wel degelijk anders zijn! Hierdoor beseft ze alleen maar meer dat ze zichzelf soms niet meeneemt in het verhaal en vooral klaar staat voor de ander. Door het zo naast elkaar te zetten, is het makkelijker om voortaan meer voor jezelf te kiezen. Hierdoor wordt het ook meteen een bewuste keuze als je wél voor de ander kiest. Dat voelt echt een stuk anders.

Als laatste is het belangrijk dat je compassie met jezelf hebt. Dit is niet het laatste waar ik aandacht voor heb, want dit loopt gedurende het proces steeds mee. Het is wel een punt dat ik apart wil benoemen, omdat het heel belangrijk is. Als je jezelf op de kop blijft geven voor het een of het ander, zal dit altijd anders uitpakken dan wanneer je kunt accepteren zoals het is en dat je soms fouten maakt. Hier kun je alleen maar van leren. Ook belangrijk. Ik spreek niet snel van fouten, omdat niets echt fout is. Het is alleen een aanknopingspunt om er anders mee om te leren gaan of anders naar te kijken. Je wordt alert gemaakt.

Na een paar keer

Deze jongedame pikte het zo snel op dat we na een paar keer al konden zeggen dat het een stuk beter met haar gaat. De nachtmerries waren bijna niet meer aanwezig en het werd steeds makkelijker voor haar om haar weken beter in te delen. Ook met dingen die ze zelf graag wil doen.

Het enige wat er nu nog ligt, is het vertrouwen dat het zo blijft gaan. Dit vertrouwen mag ze zeker hebben, al voelt het voor haar nog niet zo. We bouwen het afspreken langzaam af. Zo krijgt zij het vertrouwen dat het goed blijft gaan. En natuurlijk komt hier ook weer aan bod dat niet alles goed kàn gaan. Dat dit ook oké is. Door te ervaren hoe dit is, kan ze het ook laten gebeuren. Mooi om te zien!