De vakantietijd breekt aanLange tijd was het onmogelijk om te reizen en er heerste veel onzekerheid. De een is blij dat nu weer op vakantie gegaan kan worden, de ander moet er nog niet aan denken. De afgelopen maanden hebben mensen in ieder geval veel tijd gekregen om na te denken; niet alleen over vakantie, maar ook over andere zaken.   

Wat is belangrijk? 

Mensen zijn in de afgelopen periode anders gaan denken. Ze zijn er achter gekomen dat minder afspreken in de vrije tijd toch wel fijn is. Of ze hebben het besef gekregen dat ze eerder toch wel veel te doen hadden naast hun werk. Of dat het even niet bezoeken van familie, wat even weggevallen was, toch rust gaf omdat je niet het gevoel had dat je moest 

Je kunt nu opnieuw gaan aanvragen: wat wil ik hiermee? Wat vind ik belangrijk? We zijn een periode wat meer op ons zelf aangewezen geweest. Daarmee komt duidelijker in beeld wat je wel of juist niet wilt.  

Nog meer tijd 

De vakantie biedt je nog meer tijd voor bezinning. De afgelopen periode was je ‘verplicht’ om thuis te blijven, niets te doen, op jezelf aangewezen. Tijdens de vakantie kun je hier zelf voor kiezen. Daar zit ook een drive achterwat wil ik doen? Juist door de coronatijd weet je beter waar je ontzettend van baalde in die tijd en heb je mogelijk ook helderder waar je behoeften lagen.  

Gebruik de vakantie dan ook om daar eens in alle rust bij stil te staan. ‘Dat had ik tijdens de coronatijd toch ook kunnen doen?’, zul je zeggen. Toch is dit anders, want in die tijd moest er ook nog gewerkt worden, de kinderen hadden ondersteuning nodig bij opdrachten van school en je dagritme werd op zijn kop gegooid. Het is even nodig alles anders in te richten. Dit vraagt ook tijd en energie. In de vakantie is dit niet. Dan hoef je niks, dus kun je er beter de tijd voor nemen.  

Sta er bij stil 

Pak de tijd om stil te staan bij de dingen die je tegen bent gekomen in de coronatijd. Besef waar je van genoot omdat er niets mocht. Wat leverde het je op? Het kan ook zijn dat er dingen waren waar je last van had, doordat je niemand meer écht kon zien of spreken. Wat was hier zo vervelend aan?  

Zet het eens allemaal op een rij en kijk wat je zo aan kunt passen zodat het meer in lijn komt bij wat je echt belangrijk vindt. Kijk ook wat je kunt doen om niet weer te verzanden in het dagelijks leven, zodat je opgeslokt wordt door alles en iedereen om je heen. Sta stil bij jezelf!