Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/ begeleider, een dossier aanleg. Zowel op papier als digitaal. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut/ begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Groeipunt verwerkt persoonsgegevens van jou, doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van
  een behandelingsovereenkomst, het invullen van vragenlijsten, in
  correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Naam zorgverzekeraar
 • Polisnummer voor de zorgverzekeraar
 • BSN nummer voor de zorgverzekeraar
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan svp direct contact met ons op via info@groeipunt-hapert.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom heeft Groeipunt jouw gegevens nodig?

Groeipunt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Groeipunt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Groeipunt volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Groeipunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht  zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de zorgverzekeraars, gemeente of onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart Groeipunt gegevens?

Groepunt zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Groeipunt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Groeipunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Groeipunt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Groeipunt gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veiliginternetten Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groeipunt-hapert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Groeipunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Groeipunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan svp direct contact op via info@groeipunt-hapert.nl.

Neem contact op