Plezier op school

De zomertraining ‘Plezier op school’ helpt aanstaande brugklassers meer plezier te beleven op school en sterker in hun schoenen te staan.

Meer plezier en zelfvertrouwen

Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:

E

geplaagd en gepest werden.

E

moeilijk vriendjes/ vriendinnetjes kunnen krijgen.

E

geen nee durven zeggen.

E

regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen.

E

vaak alleen staan.

De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. De zomercursus ‘Plezier op school’ helpt aanstaande brugklassers daarbij.

In de cursus ervaar je dat jij niet de enige bent die kampt met dit soort problemen. Op een speelse wijze leer je de volgende vaardigheden:

  • contact leggen met andere kinderen
  • opkomen voor jezelf
  • omgaan met plagen en pesten

Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Informatie over het traject

Indien gewenst kunnen we van te voren bespreken met welk doel jij wil deelnemen aan de cursus. Ook geef ik uitleg over de cursus en zullen we kijken of de cursus bij je past.

Kort voor aanvang van de cursus, wordt een ouderbijeenkomst gehouden. Hier  wordt  informatie gegeven over de cursusinhoud en de praktische gang van zaken.
De tweedaagse zomercursus is het hoofdonderdeel van de cursus. In twee volle dagen word je samen met de andere deelnemers getraind in het opkomen voor jezelf en het omgaan met anderen. Alle onderdelen staan in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Kort na de zomercursus kunnen we een gesprek plannen met de ouder(s). In dit gesprek kan op jouw specifieke aandachtspunten worden ingegaan. We overleggen samen of dit nodig is.
Ongeveer 6 weken na de zomercursus kom jij met alle deelnemers en hun trainers bij elkaar tijdens de terugkommiddag. Er wordt nagegaan in hoeverre jij iets aan de cursus gehad hebben. Indien nodig kunnen bepaalde oefeningen herhaald worden. Ook wordt bekeken of een van de deelnemers nog verdere begeleiding nodig heeft.

En de ouders?

Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de cursusleiding en geef ik informatie over de cursusinhoud. Ik besteed veel aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aantal sessies

Dit traject bestaat uit 2 dagen (2 en 3 september 2021) en een terugkommiddag.

Jouw investering

De investering voor deze cursus is € 332,75. Dit is inclusief materiaal, alle bijeenkomsten en drinken. Lunch is niet inbegrepen.

Wil jouw kind ook met plezier naar school?

Schrijf je in voor het traject

5 + 12 =

Ervaringen van ouders:

“Het is goed dat de kinderen leren bewust te zijn van de gevolgen van wat je doet of zegt.”

“Wat ik goed vond dat er aandacht was voor zelfreflectie. Ook de positieve benadering was goed om te merken.”

“Het heeft mijn kind meer zelfvertrouwen gegeven. Ze ging hierdoor met een beter gevoel naar school.”

Ervaringen van deelnemers:

“Ik heb vooral geleerd hoe ik contact aan kan gaan. Voor mij was dat harder praten, stevig staan en oogcontact maken. Ik kan nu ook beter praten in een groep.”

“Ik leerde hoe ik met kritiek om kan gaan. Sowieso heb ik geleerd hoe ik met moeilijkere situaties om ga. Dit heeft mij geholpen.”

“Nu kan ik stop zeggen als ik iets niet fijn vind. Ik kan nu beter opkomen voor mezelf en durf beter mijn eigen mening te geven.”

“Ik heb in een paar stappen geleerd om snel nieuwe vrienden te maken.”

Niet piekeren, maar ontspannen!

Neem contact op