In mijn vorige blog heb ik verteld dat integratief betekent dat je van meerdere therapievormen gebruik maakt. Ik had de vormen ACT en IEMT uitgelegd. Weet je het niet meer? Lees dit dan hier nog even terug.

Vandaag licht ik nog een paar vormen toe waar ik vaak mee werk, namelijk Cognitieve Gedragstherapie, Systeemtherapie en Cliëntgerichte therapie.

Cognitieve gedragstherapie
Binnen cognitieve gedragstherapie kan de nadruk meer op het cognitieve of op het gedrag liggen. Dit is afhankelijk van de persoon en hetgeen waar hij of zij tegenaan loopt. Wanneer iemand veel ‘in het hoofd zit’ en steeds allerlei gedachten heeft over van alles en nog wat, ga ik meer hier mee aan de slag. Ik breng dan samen met de persoon in kaart welke gedachtepatronen te ontdekken zijn. Daarna toetsen we deze gedachten aan de realiteit. We kijken tevens naar hoe functioneel deze gedachten zijn en welke consequenties ze hebben. Ik werk dit dan ook vaak uit op papier. Ook kan het zijn dat je thuis bij moet houden welke gedachten opkomen in bepaalde situaties en deze noteer je. Tijdens de sessie ga ik hier dieper op in en stel vragen. Hiermee wordt steeds inzichtelijker hoe men denkt en welke invloed dit heeft. Als blijkt dat bepaalde gedachten niet helpen, gaan we samen op zoek naar gedachten die WEL helpen. Hier gaan we mee oefenen, zodat dit steeds meer eigen wordt. Het accent ligt meer op nieuwe, positieve gedachten. Wat weer leidt tot verandering in het gedrag en een ander beeld van de beleving. De persoon zal minder last ervaren van hetgeen waar hij of zij in eerste instantie voor kwam.

Systeemtherapie
Als we hier over systeem praten, hebben we het over het sociale systeem waar mensen deel van uit maken. De mensen die we kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Thuis, op school, of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie. Het is vanzelfsprekend dat mensen elkaar beïnvloeden binnen dit sociale systeem. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen. Hier kunnen ook snel problemen ontstaan. Er is snel een miscommunicatie of er zijn verschillende verwachtingen. Voorbeelden zijn: partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis, een kind krijgt gedragsproblemen op school, of je moeder wordt ernstig ziek. Deze problemen zullen ook door iedereen weer anders ervaren worden. Toch kun je je voorstellen dat er bij mensen hierdoor klachten kunnen ontstaan. Niet iedereen kan evenveel dragen. De een zal eerder klachten ervaren dan de ander. Het is belangrijk om deze ook mee te nemen in het geheel. Zeker omdat de wisselwerking blijft bestaan!

Cliëntgerichte therapie
Deze therapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Cliëntgerichte therapie helpt emoties, gedachten en gedrag een plaats te geven en/of te verwerken. Het gaat hier om de samenhang van de eigen situatie en de geschiedenis.  Je leert jezelf kennen, leert je eigen mogelijkheden te benutten en om te gaat met beperkingen. Hierdoor verdwijnen de eerder ervaren symptomen. Het uitgangspunt is altijd dat je zelf KAN kiezen en weten wat je doet, denkt en laat. Ik help je eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. Je ontdekt wat je wil en kan! Ik ben de begeleider van jouw ontwikkelingsproces, waarbij blokkades opgeheven worden. Mogelijkheden en voorkeuren zullen ontdekt worden. Je hoort mensen vaak praten over ‘zichzelf worden’.

vuisten

Samen gaan we ervoor