Ik heb al eens eerder uitgelegd wat ACT inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat. Zie hiervoor bijvoorbeeld ‘Wat is act’. Dat ga ik hier dus niet meer doen. Ik ga nu meer in op ervaringen die ik heb wanneer ik deze techniek toepas.

De volgorde

Binnen ACT staat een volgorde beschreven die je doorloopt als je echt een training hierin geeft. Bij individuele trajecten kun je dit ook doen, maar dan mag je er ook meer je eigen invulling aan geven – dit is ook zoals ik het doe. Ik kies hiervoor omdat ik meerdere technieken naast of door elkaar gebruik. Ik pas toe waarvan ik denk dat het in dat geval het beste past. Wat wel zo is dat ik altijd start met het onderzoek naar hoe iemand nu, op dit moment met situaties omgaat.

Ik vraag naar situaties en naar hun reactie hierop. Dan kijk ik ook verder met die persoon. Ik vraag door over hoe het op dát moment was voor ze, maar ik vraag ook naar hoe het voor ze was nadat de situatie voorbij is. Dit is heel belangrijk, want wij mensen, zijn geneigd om ons leven zo in te richten dat het allemaal fijn en prettig is. Op dát moment. Terwijl het soms achteraf helemaal niet zo prettig is.

Denk maar eens aan een feestje en hoe het dan de volgende dag voor je was. Het kan zomaar zijn dat je je schaamt voor hoe je gedragen hebt. Dit hoeft helemaal niet zo te zijn, maar dan heb je ook nergens last van. Op het moment dat je je wél schaamt, kun je daar in het ergste geval steeds maar over blijven malen. Steeds maar door en door. Je kunt je voorstellen dat dit iets voor je gaat betekenen. Als je hier wat dieper induikt, zoals ik doe door die vragen te stellen, kun je erachter komen wat situaties ook met je doen op langere termijn. En dit is nu juist belangrijk! Want wij zijn een kei in het verder door verzinnen van verhalen. Je maakt er steeds meer je eigen verhaal van. Dit mag je natuurlijk doen, maar het is de vraag of dit wel zo handig is.

Ik merk dat mensen het in eerste instantie niet zo fijn vinden om het daar over te hebben, want dan gaat het over niet zo’n fijne dingen. Maar ja, als je bij mijn in de praktijk komt, is het vaak toch ook echt nodig om het ook over de minder fijne dingen te hebben. Want je wil toch weten hoe deze ontstaan. En je wilt ontdekken wat je eraan kunt doen. Dan heb je dit onderzoek wel nodig. Vaak zie ik dan ook, dat als het kwartje gaat vallen, mensen ontdekken dat sommige handelingen die ze doen, helemaal niet zo handig zijn. Dat is heel mooi om te zien, want dan weten ze en vooral voelen ze ook waar de clou zit. Dit wordt hierdoor meer eigen gemaakt. Ze krijgen daardoor meer de motivatie van binnenuit die nodig is om iets aan te kunnen gaan passen.

Het vervolg

Het stuk waar ik het net over had is echt het belangrijkste van dit hele proces, maar daarna zitten er ook nog wel belangrijke zaken in hoor. Ik geef bijvoorbeeld vaak uitleg over hoe ons brein werkt en hoe het denken en verhalen maken gaat. Hier kan ik dan ook nog wel eens een oefening bij doen. Daarnaast ben ik ook veel bezig rondom de waarden die we hebben. De manier waarop je wilt leven. Wat je wilt uitdragen naar anderen toe. Dit is belangrijker dan doelen die je wilt bereiken.

Het leven volgens je eigen waarden, geeft je veel voldoening. Het houdt je dichter bij wie je wilt zijn. Dit maakt je ook gelukkiger. Het is goed om te onderzoeken hoe het bijvoorbeeld komt dat je dat niet altijd doet. Waar heeft dat dan mee te maken. Dan gaan we op zoek naar die achterliggende gedachten hiervan. Zo kunnen we daar dan ook mee aan de slag. Soms zie je mensen worstelen, want ze voelen zich dan snel egoïstisch. Terwijl dit er niets mee te maken heeft. Het is meer keuzes maken vanuit jezelf, zodat je alleen maar beter voor de ander klaar kunt staan. Want als je dat dan doet op die momenten, sta je ook écht klaar voor die ander. Je kiest daar dan bewust voor, van je echte eigen wil. Dit voelt altijd beter dan wanneer een keuze wordt gemaakt, omdat gedacht wordt dat men voor de ander klaar moet staan. Zonder dat ze echt willen… Dit verschil voelt die ander ook echt wel!

De stappen

Door al deze stappen te doorlopen, met zo nu en dan een praktische oefening, leert de persoon bij mij in de praktijk zich steeds beter kennen en weet de persoon beter van waaruit hij of zij keuzes wil maken. Dat is echt mooi om te zien. Soms is het nodig om nog wat vervelende (hardnekkige) gevoelens weg te werken. Maar dan hebben we het over een andere techniek. Daar zal ik het een andere keer nog wel eens over hebben. Voor nu hoop ik dat je meer inzicht hebt gekregen van mijn manier van werken.