Ook mij zijn de maatregelen rondom het coronavirus niet ontgaan. Vanuit de beroepsvereniging krijgen we hier bericht en advies over. Er wordt geadviseerd serieus om te gaan met de richtlijnen van het RIVM. Er is echter geen advies om de praktijk te sluiten. De mensen die hier komen, hebben juist in deze spannende tijden ondersteuning nodig. Emoties, moeilijkheden, depressies, verdwijnen niet in tijden van een pandemie… En daarnaast is onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren. Het is essentieel om bepaalde continuïteit te behouden.

Het is nu wel even de vraag hoe gaan we hiermee verder? Ik ga in ieder geval in overleg met de cliënt. Tegenwoordig zijn er allerlei mogelijkheden om therapie op afstand te bieden. Gesprekken via telefoon of online therapie kunnen in deze tijd een goede vervanging zijn. En niet alleen in deze tijd. Onderzoek wijst uit dat ook deze manier goede resultaten biedt. Toch wordt hier nog regelmatig anders naar gekeken. Maar goed, in deze tijd is het wel zinvol om eens goed te bekijken wat het beste is voor de cliënt en voor mij!

Waar mogelijk zal ik telefonisch of online contact aanbieden. Heeft face-to-face toch meer de voorkeur, dan neem ik alle nodige voorzorgsmaatregelen. Bij tekenen van ziekte, zal de afspraak alsnog afgezegd worden. Deze verantwoordelijkheid ligt zowel bij mij als bij de cliënt zelf. Hierover blijven we in overleg.

Ik blijf tevens het RIVM nauwlettend volgen om zo het risico waar mogelijk te verlagen. Dit geldt in ieder geval, zolang deze maatregelen nodig zijn.