Hoe een traject eruit ziet, is niet helemaal helder neer te zetten; omdat iedereen anders is, en dus ook andere dingen nodig heeft. Ik zal toch proberen hier in grote lijnen aan te geven hoe dit doorgaans loopt.  

Aanmelding 

De eerste stap is de aanmelding. Dit kan je doen via de mail, een bericht op social media of telefonisch. Ik bekijk je vraag kort en plan een afspraak in als ik hiermee aan de slag kan. Dit kan een (korte) ontdeksessie zijn of een uitgebreider verdiepingsgesprek. Voorafgaand stuur ik altijd een ontdekformulier. Als ik deze minimaal drie dagen van te voren terug ontvang, kan ik me erop voorbereiden. 

Traject 

Als we er na dit eerste gesprek samen voor kiezen om verder te gaan, starten we een traject. In het begin staan we vooral stil bij hoe jij met de verschillende situaties die je meemaakt omgaat. Vaak zien we daar een terugkerende strategie in. Het kan zijn dat je een ‘vechtende’ reactie hebt en dus overal direct tegenin vliegt of overal tegenaan schopt. Of je bent meer een ‘vluchtend’ type. Dan kies je vaak meer het vermijdende pad; je kiest voor andere dingen om een vervelend gevoel maar niet te hoeven voelen of om die situatie vooral uit de weg te gaan. Ook kan het zijn dat je ‘bevriest’; dan blokkeer je. Je weet niet meer wat te doen en doet dan helemaal niets; je valt stil. 

Wanneer dit duidelijk voor je is, staan we stil bij hoe dat voor je is en wat het je oplevert als je het op deze manier aanpakt. Vaak wordt er in deze fase al veel helder voor je. Van hieruit kunnen we doorpakken. Als de voorgaande strategie niet werkte, kunnen we kijken welke strategie beter past. We kijken dan vooral naar de situaties die je zelf in de hand hebt. Bij zaken waar je zelf niet veel aan kunt doen, omdat dit niet jouw verantwoordelijkheid is of omdat dit gewoon niet te veranderen is (denk maar aan het weer), leer je hoe je dit los kunt laten.  

Leren door te doen 

Een belangrijk onderdeel is ook het kijken naar hoe jij je leven vorm geeft en of dit écht is wat je wilt. Soms kom je er dan namelijk achter dat je veel dingen doet omdat je denkt dat dit zo hoort. We onderzoeken of dit ook echt zo is en wat je er werkelijk van vindt. Het kan voorkomen dat je tot de ontdekking komt dat je andere dingen doet dan de dingen die je echt belangrijk vindt.  

In dit gehele proces begeleid ik je door te praten, jallerlei oefeningen te geven en je dingen te laten ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat je vooral leert door te doen. Ik heb veel verschillende tools om in te zetten ter beschikking. Ik kijk steeds welke ik denk dat het beste past bij de persoon en de vraag die gesteld wordt. Uiteraard gaat alles in overleg met jou, want je zult er achter moeten staan om verder te kunnen.  

Afbouw 

Aan het einde bouwen we langzaam af. Dan zitten er meer weken tussen sessies om te kijken hoe het dan verloopt. Gaat dit goed, dan kunnen we besluiten het af te ronden. Soms is het nodig om nog iets erachter te plakken; een training of een andere specifieke therapie.