We zitten nu in april, net voor de meivakantie. In groep 8 loopt het steeds meer op zijn einde. De voorbereidingen voor de eindmusical komen steeds meer in zicht. Meestal is dit een leuke periode. En ik zeg meestal, omdat dit zeker niet voor ieder kind geldt. Soms ervaart een kind de schooldagen als zwaar. Dit kan allerlei redenen hebben. Hier kom ik later op terug.

Ook jij als ouder gaat een periode afsluiten. Dit kan een bepaalde spanning met zich mee brengen. Je sluit af bij een vertrouwde plek, waar je gemakkelijk kon binnen lopen. Waar de lijntjes kort waren. Binnen het voorgezet onderwijs werkt dit toch allemaal net wat anders. Je krijgt niet meer zoveel mee als ouder en moet het bij wijze van spreken doen met wat je kind vertelt. Dat kan soms lastig zijn. Je wilt immers goed voor je kind zorgen!

Hoe verliep de lagere school?

Als je naar je kind kijkt, hoe verliepen de jaren binnen de lagere school? Ging je kind graag naar school of werd er toch wel regelmatig gemopperd? Dit kan allerlei redenen hebben hoor. Het kan zijn dat je kind moppert omdat het saai is, of omdat er niemand is om mee te spelen. Of omdat de dingen die hij/zij moet doen, te moeilijk is. Zo kunnen er allerlei redenen zijn.

Mogelijk gaat het ene jaar beter als het andere jaar. Dit heeft dan weer met de samenstelling van de klas te maken en met welke leerkracht voor de klas staat. Het klikt nu eenmaal niet met iedereen even goed. En dat is op zich ook niet erg… Alleen is het niet altijd even prettig als het om jouw kind gaat!

Je kind ging met 4 jaar naar school. Had hij/zij daar zin in of zag hij/zij daar tegenop? En hoe was het voor jou? Was het lastig om je kind niet meer zo veel om je heen te hebben? En de jaren erna? Ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is als ouder. Zeker niet als je kind regelmatig thuis komt met verhalen over niet mee mogen spelen of dat andere kinderen vervelend waren. Je weet dan ook niet altijd wat goed is om te doen. Je wil je kind bij staan, alleen wil je jezelf ook niet teveel opdringen. Tenminste dat hoop ik, want dat werkt voor je kind vaak ook niet prettig.

Opkomen voor je kind is goed, zeker als het dit zelf niet zo goed kan. Toch denk ik dat het beter is dat het kind leert op te komen voor zichzelf. Dat hij zelf weet hoe hij met situaties om kan gaan zonder ruzie te maken. Dat hij ‘nee’ kan zeggen, als hij iets liever niet wil in plaats van maar mee te doen met wat anderen willen. Of noem maar een voorbeeld van waar hij moeite mee heeft.

Dit kan ook anders!

Ja je hoort het goed. Dit kan ook anders! Dat zou fijn zijn he? Hoe fijn zou het zijn als je kind, samen met leeftijdgenootjes, aan de slag gaat met opkomen voor jezelf en omgaan met plagen en pesten. Dat het leert wat hij anders kan doen, waardoor hij zich prettiger voelt. Door op een positieve manier te werken aan o.a. je houding, je stemgebruik en oogcontact. Vervelende ervaringen maken dat je niet meer weet hoe het anders moet, dat je niet meer de kans krijgt om het anders te doen. Want iedereen weet inmiddels wie je bent en waar je wel of niet goed in bent. Hier wordt vaak ook gretig gebruik van gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat het binnen het voortgezet onderwijs anders gaat verlopen, bied ik een cursus aan van 2 hele dagen. Hierdoor kan je kind een gezonde nieuwe start maken in deze nieuwe omgeving. Zo kunnen ze met een andere (positieve) instelling beginnen! Ook jij als ouder wordt hier nauw bij betrokken, zodat je zelf ook leert hoe je op bepaalde situaties wel of juist niet kunt reageren. Hierdoor wordt je zelf ook zekerder naar je kind toe. Dit voorbeeld kan hij dan weer meenemen in zijn eigen proces. 😊

Meer informatie

Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact met me op en stel de vragen die je hebt. Twijfel je of het iets voor jouw kind is? Ook dan kun je contact met mij opnemen. Dan kijken we samen of dit de beste weg is. Mogelijk weet ik betere wegen voor je kind.

Contact opnemen kan het beste via mail (of contactformulier via de website) of via WhatsApp. Dan kan ik wanneer ik ruimte heb contact met jullie opnemen.